Vigtig info ang. ISTA og montering af varmemåler næste uge:

5. oktober 2022 Slået fra Af Stjernen

I opslaget er vedhæftet en PDF med adresser og de tidsrum ISTA kommer og monterer varmemåler i næste uge.
Vi opfordrer så mange som muligt til at være hjemme i de specifikke tidsrum 10. og 11. oktober.


Yderligere info:
ISTA har lavet en fejl i forhold til at sende varslinger ud.
Udfordringen er nu, at hvis man takker nej til d. 10. og 11. oktober, og beder dem om at komme ud på nogle nye datoer, hvor de kan varsle i god tid, kan vi risikere det først bliver efter november/december.
Vi vil derfor opfordre så mange som muligt til at være hjemme d. 10. og 11. oktober, så vi kan få sat så mange varmemålere på som muligt. Uden varmemåler på radiatoren, vil man blive afregnet baseret på et estimat, fremfor ens reelle forbrug (så vidt jeg forstår).

Hverken SWE eller Bestyrelsen kan gøre meget mere, da fejlen ligger hos ISTA.

Vi har meldt til ISTA, vi forventer at der vil være behov for en ekstra dato senere, hvor alle dem, der ikke kunne være hjemme med så kort varsel, kan få sat måler på, da deres varslingsproces ikke har været optimal.