Altanprojekt

Her på siden finder du information vedrørende vores igangværende altanprojekt.

Beboerorientering – Altanprojektet AB Stjernen

Kære andelshavere

Vi kan med glæde meddele jer, at Københavns Kommune netop har færdigbehandlet foreningens ansøgning om etablering af altaner på foreningens ejendom.

Byggetilladelsen er fremsendt til foreningen gennemgang, hvor der er givet tilladelse til etablering af 101 altaner.

Siden projektet blev vedtaget har der været en række ændringer i projektet, hvor kommunen har stillet krav om en ændring af typen af altanerne, med tilhørende altanværn, der har været en stigning i råvarepriserne, der er ændret på dørene, således at de nu leveres med 3 lags glas mod oprindeligt 2 lags, hvilket alt sammen har medført omkostninger til projektet. Heldigvis har vi fra starten vidst, at der kunne komme yderligere omkostninger til projektet, hvorfor der ved beregning af de maksimale altantillæg blev indlagt en ”buffer” således at altanerne ikke bliver dyrere for jer, da vi holder os indenfor det lagte budget.

Altana har i sidste uge været ude hos jer for at måle op til jeres altandøre og der vil nu blive bestilt døre og Altana vil igangsætte produktionen af altanerne på deres fabrik i Danmark.

Vi forventer at projektet igangsættes med etablering af byggeplads og opsætning af platform i oktober (uge 42) i 2021 og strækker sig indtil uge 21 i 2022 hvor byggepladsen igen vil blive nedtaget. Altanfirmaet vil løbende varsle beboerne i de berørte opgange, når monteringen påbegyndes.

Altana vil montere altaner i 3 teams på samme tid for at sikre en så kort og effektiv byggeperiode som muligt.

Altanerne vil blive monteret med en platform, som blive rykket rundt på ejendommens facade i takt med, at monteringen skrider fremad.

Det endelige altantillæg vil fortsat først kunne fastsættes når projektet er gennemført og det endelige byggeregnskab er udarbejdet, og først der vil der blive opkrævet altantillæg hos de andelshavere, der har valgt at få altan.

Der vil sandsynligvis ske mindre ændringer af projektet undervejs og vi vil løbende holde jer opdateret på ændringer, som kan få betydning for jer. Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S:

René Anias                                                                 Simon Sylow
Tlf. 33 76 47 48                                                         Tlf.: 33 76 47 03
E-mail: rha@swe.dk
                                               E-mail: ssy@swe.dk

Vi ser frem til et godt projekt og samarbejde.

Venlig hilsen
Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S

Herunder kan I se hvordan de nye altaner kommer til at se ud: