Akut skade

Er uheldet ude, og står du med en akut opstået skade i din andelsbolig eller på vores fællesarealer, skal du kontakte en håndværker.

Du kan finde en oversigt over de fagfolk vi har tilknyttet ejendommen her: https://www.abstjernen.dk/haandvaerkerliste/

Som udgangspunkt skal du selv betale for udbedringen, da andelshaver ifølge vedtægterne har ansvaret for alt indvendig vedligeholdelse af boligen. Viser det sig at der er tale om en skade på ejendommen (fx lodrette vandrør, radiatorer, vandlåse), dækker andelsboligforeningen udgiften til udbedring.

Alle, ikke akutte, skader som skal betales af foreningen skal bestilles igennem bestyrelsen. Vi dækker ikke regninger som vi ikke har været inde over, med mindre der er tale om en dokumenteret akut opstået skade.